Politica de confidențialitate

         Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimați clienți,

Documentul de față conține informații importante in legătură cu protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm sa citiți acest document pentru a putea lua o decizie informată cu privire la scopul  în care prelucrăm datele dumneavoastră și drepturile de care dispuneți.

În data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unică, direct aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii și înlocuiește Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

S.C. OPTICA TEHNICO-MEDICALE S.R.L., în calitate de operator în sensul GDPR, denumită în continuare “OTM”, aplică o politică de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale căror date personale le prelucrăm, vă punem la dispoziție, mai jos, informații relevante privind modul, scopul, temeiul legal și durata pentru care vă prelucrăm datele personale, precum și drepturile de care beneficiați și felul în care puteți să le exercitați.

Mai multe informații privind politica de protecție a datelor personale aplicată de compania S.C. OPTICA TEHNICO-MEDICALE S.R.L. înaintând o cerere la unul dintre punctele noastre de lucru sau prin e-mail la adresa contact@otmbv.ro.

Ce date cu caracter personal utilizăm ?

Prelucrăm datele dumneavoastra de contact (nume, prenume, număr de telefon,email), precum și istoricul dumneavoastră de cumpărături.Dispozitivele utilizate pentru accesarea și interacțiunea cu website-urile deținute de OTMBV, sun

De asemenea, atunci când vizitați unul dintre site-urile noastre, putem prelucra informații despre dispozitivele utilizate pentru accesarea site-urilor și despre interacțiunea dumneavoastră cu site-urile.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră ?
OTM a obținut datele dumneavoastră personale direct de la dumneavoastră pentru că ați achiziționat unul dintre produsele sau serviciile vândute de noi sau ne-ați solicitat o programare în vederea unei consultații medicale.
Utilizăm aceste date pentru realizarea următoarelor interese legitime ale noastre sau ale partenerilor noștri:
– Punerea la dispoziție de promoții, oferte și noutăți adaptate intereselor și nevoilor dumneavoastră;
– Oferirea de servicii asociate (garanție, reparații, etc);
– Pentru a asigura buna funcționare a site-urilor noastre și pentru a îmbunătăți performanța acestora.
De asemenea, dacă ne-ați solicitat o ofertă sau ați achiziționat un produs sau un serviciu vândut de OTM, prelucrăm datele dumneavoastra pentru a vă putea raspunde la solicitări și pentru a vă furniza serviciul sau produsul respectiv.

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră ?

Pentru a vă asigura o experiență cât mai personalizată în interactiunea cu noi, păstrăm datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de maximum cinci ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu OTM, cu excepția cazurilor în care reglementările legale aplicabile impun o perioadă mai mare de stocare. Totuși, nu ne angajăm să păstrăm aceste date pentru întreaga perioadă menționată mai sus și putem șterge sau anonimiza datele dumneavoastră mai devreme.

Cui dezvaluim datele dumneavoastră ?
OTM nu vinde, nu transferă, nu dezvăluie și nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legatură cu activitatea sa.

D

De asemenea, va putem partaja datele cu caracter personal cu societatile imputernicite- in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Optical Network SRL  (furnizori pentru diverse servicii, cum ar fi servicii administrare si gazduire site, servicii administrare si gazduire platforma comert on line, servicii de publicitate) in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in numele nostru si doar in conformitate cu instructiunile noastre. Optical Network SRL  va pastra controlul asupra datelor dvs. cu caracter personal si va folosi masuri corespunzatoare de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dvs. cu caracter personal in momentul solicitarii respectivilor prestatori de servicii

Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, OTM poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor de produse și servicii angajați de OTM pentru interacțiunea cu dumneavoastră, respectiv:

– operatori de logistică angajați de OTM;
– furnizori de servicii IT ce asistă OTM pentru funcționarea și întreținerea sistemelor și site-urilor OTM;
– partenerilor OTM prin intermediul cărora sunt vândute produsele și serviciile pe care le solicitati ;
– furnizorilor de servicii de întretinere și garanție angajați de OTM.
În toate cazurile descrise mai sus, dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu destinatarii datelor, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul în care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătoresti și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.
Ce drepturi aveti și cum le puteți exercita?

Intrarea în vigoare a GDPR vă asigură următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:
– Sa fiți informat/ă, o data pe an, dacă OTM vă prelucrează sau nu datele personale și care sunt acestea;
– Să solicitați corectarea datelor transmise, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;
– Să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, pentru motive întemeiate și legitime ce țin de situația dumneavoastră particulară. În cazul prelucrărilor în scop de marketing direct, vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare;
– Să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, cu excepția situațiilor în care legea interzice ștergerea.

Puteți exercita drepturile menționate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@otmbv.ro. Pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a intereselor dumneavoastră, vă putem solicita informații suplimentare în scopul identificării dumneavoastră.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție (ex. datele de sănătate) sunt prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea lor.

Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.

___________

Acest mesaj vă este transmis de S.C. OPTICA TEHNICO MEDICALE S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J08/1557/1991Cod Unic de Înregistrare 1104930, cu sediul în orașul Brașov, Str. Republicii nr. 55, județul BRAȘOV, cod poștal 500030, mobil: 0723 541 005tel./fax: 0268 476 847, e-mail: contact@otmbv.ro.

Va mulțumim,
S.C. OPTICA TEHNICO-MEDICALE S.R.L..